Przejdź do treści

Mapa Interaktywna Biosfera

 

Wybrane elementy biosfery

  • Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst)

    Czy wiedziałeś, że drewno świerka zwyczajnego jest chętnie wykorzystywane w budownictwie? Jest to spowodowane jego małym ciężarem właściwym, czyli niskim stosunkiem ciężaru do objętości.

  • Jarząb pospolity – Sorbus aucuparia L. em. Hedl.

    Czy wiedziałeś że… owoce zawierają dwukrotnie więcej karotenu niż marchew i są wykorzystywane jako surowiec zielarski? Ze względu na dużą zawartość witamin, sorbozę, garbniki i pektyny mają właściwości lecznicze.

  • Skoczogonki (Collembola)

    Czy wiedziałeś, że ... niektóre gatunki skoczogonków mogą być wykorzystywane jako wskaźniki zdrowotności gleb leśnych z racji ich wysokiej wrażliwości na zachodzące w glebach zmiany chemiczne?

Aktualności

Flaga Polski, Godło Polski, Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki, napis: Projekt dofinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje